AktuelltLovisa Johansson - Carina Nyberg 22/9 - 15/10
I FRI ÖVERSÄTTNING

Vi närmar oss det närliggande, det till synes obetydliga, lyssnar och söker tolka,
hitta rätt ton.
Vilka berättelser bärs fram till mig av materialet i min hand?
Varifrån kommer det?
Hur låter formen?
Vad tecknar ljudet?
Materialet talar i lager av betydelse och mening.
Genom att lyssna knyter jag an och blir infäst i den verklighet vi delar.
Genom att göra försöker jag förstå.
Från varsin utgångspunkt undersöker vi översättning som metod.
I växelspelet mellan idé och material låter vi materialet vara den drivande parten.


Lovisa Johansson
Naturen är en viktig startpunkt i mitt konstnärskap – allt som sjuder, växer, lever och leker.
Rytm och rörelse intresserar mig, liksom strukturer som förändras över tid – visuell musikalitet.
Jag tycker om att bygga objekt såsom en växt eller ett träd växer. Grundidén finns infäst i fröet men vilken form trädet faktiskt får beror på väder och vind, jordmån och blixtnedslag – omständigheternas komplexa väv.
I projektet ”I fri översättning” är trä av framförallt ek det material jag samtalar med.
Lovisa har en masterexamen i skulptur från Konstfack. Hon har medverkat i olika sammanhang i Sverige och internationellt.
www.lovisajohansson.se

Carina Nyberg
I det konstnärliga arbetet utforskar jag ting, platser och situationer som befinner sig i ett tillstånd av upplösning eller nära ett försvinnande. Genom en egen logik låter jag det nästan osynliga materialiseras. De konstnärliga intentionerna, materialens meningsskapande förmåga och slöjdens tekniker samverkar som grund för min arbetsprocess.
Carina har en konstnärlig masterexamen från Konstfack och fristående kurser inom konst, slöjd och hantverk.
www.carinanyberg.com