AktuelltOla Nilsson 21/8 - 12/9
Närvaron och det oansvariga jagets frånvaro

Som säsongens första utställare presenteras Ola Nilssons tredje separatutställning på Galleri 21. I utställningen Närvaron och det oansvariga jagets frånvaro visas nya arbeten i en rumslig installation.
Den brittiska teaterreformatorn Edward Gordon Craig skrev ett stycke för teatern med namnet ”The Steps” som han menar ingår i tystnadens teater. I denna uppsättning inkorporeras rum och rekvisita genom att Craig låtit själva trappan bli föreställningens huvudrollsinnehavare.
Utifrån detta perspektiv på ting och förskjutning av fokus, låter Ola Nilsson frågor uppstå om frånvarons yttringar. Synen på scenen, som en plats i dess egen rätt, bortom aktörens närvaro, möjliggör andra scenarier.
Från taket på Galleri 21 hänger tunna våder av tyg, likt tänkta, transparenta, väggar i en bostad. På våderna anas bilder av interiörer, som ett slags fladdrande minne av ett hem. Bilderna härstammar från foton, tagna i Nilssons mors orörda lägenhet, dagen efter hennes bortgång.
Utplacerade på golvet står fem stycken objekt av plåtar med tillhörande trumset-pedaler. När pedalerna slår uppstår i de olika rummen ett melankoliskt, automatiserat klockspel, komponerat med ojämna intervaller likt ett urverk med en alldeles egen tideräkning.