AktuelltPatrik Gustavsson 22/2 - 15/3

Patrik Gustavssons arbeten präglas av humor och lekfullhet där den plumpa gestaltningen
används för att synliggöra kulturens och konstens position som maktcentra i fråga om smak,
status och kulturellt kapital. Den humoristiska aura som präglar verken, ofta i form av skulpturer,
visar också humorns egenvärde och skrattets alla inneboende mekanismer. Detta skratt som har status
inom arbetarklassens kultur.