AktuelltJohannes Nästesjö 25/11 - 26/11
Tre Vyer-

Tre Vyer - En cirkulär utställning där en konstnär och en poet, omedvetna om varandra, blir ombedda att skapa konst baserat på ett kontrabassolo, och där sedan basisten ifråga live skapar ny musik baserat på poesin och konsten. Tre konstnärliga vyer som flätas samman och utvecklas, tillsammans och var och en för sig.
Johannes Nästesjö - musik
Kyle Ericson (USA) - poesi
Páll Sólnes (Island) - konst