Arkiv - 2013 års utställningar på Galleri 21

 

Anja Margrethe Bache (DK) 12/1 - 3/2
Ceramic on Tour

CERAMIC ON TOUR BETWEEN THE CONSTRUCTED AND REALITY Anja M Bache is working cross skilled. She is an artist from the Royal Academy of Fine arts, hold a PhD in Architecture and a Master of Science engineer. She combine, make synthesis between and transform knowledge a cross technology, art, design and architecture. She pose questions, and wish to understand, sense, experience and try to push the limits of each subjects. That is her playground for research and art. In the exhibition CERAMIC ON TOUR, BETWEEN THE CONSTRUCTED AND REALITY Anja Bache play with the constructed and reality, and pose questions of being in time, place and context. The exhibition CERAMIC ON TOUR is a collision of the past and the present, pockets of time. Ceramics arise and travel like time frozen in memorys´ soapbox cars, as constructed reality asking into a being as meeting of time, present and memory, and submit the discursive approach to dialogue. The materials are ceramic glazed concrete, Red casting clay, Wood and steel. The exhibition catalogue can be found at www.anjabache.com

 

 

Paavo Paunu (FIN) 9/2 - 3/3

Paavo Paunus måleri och skulptur riktar sig till oss som människor i en allvarsam lek med varats outgrundlighet. Hans verk inbjuder till reflektion över det som sker i mötet mellan det medvetna och det gåtfulla, och nya betydelser och skepnader uppstår. I sina verk opererar Paunu ofta med dimension; uppförstoringar och miniatyriseringar i symbolvärldar med naturen eller det vardagliga som scen. Hans arbeten utstrålar en obändig vilja att gestalta den mänskliga erfarenheten. Förhållandet till teknik, material och tradition underställs denna kraft. Galleri 21:s utställning är en nyansrik presentation av en av Finlands mest betydelsefulla konstnärer.

 

 

Helene Toresdotter Gabriella Dahlman 9/3 - 31/3
Fotografi I Fokus

Helene Toresdotter visar bilder från 3 olika projekt Flickor, Ödsligheter och Varsebli med gemensam utgångspunkt i tankar om identitet. Porträtt på unga flickor på väg in i vuxenvärlden, tveksamma nästan drömmande, hemlighetsfulla. En tid när mycket är obegripligt men samtidigt en tid att våga tro på sig själv. Tvivlande och ifrågasättande samtidigt. Helene Toresdotter är utbildad på Fotohögskolan i Göteborg. Hon bor och verkar i Malmö och har ställt ut i Sverige och utomlands ett flertal gånger. www.toresdotter.se Gabriella Dahlman visar bilder ur sviten Home. Temat är det vardagliga, det nära, en serie ögonblick och utsnitt. Fotografier tagna som minnen, likt pusselbitar som bildar ett mönster av tid. Gabriella Dahlman är utbildad på Fotohögskolan i Göteborg. Hon bor i Hammenhög och har deltagit i flera utställningar både i Sverige och utomlands. www.gabrielladahlman.se Utställningen är en del i biennalen Fotografi i Fokus 2013

 

 

Roland Persson (S) 6/4 - 28/4
We Made It

Utställningen består av ett antal skulpturer/installationer utplacerade i gallerirummen. Perspektiven och det perceptuella är förskjutet. Vad handlar objekten om, är det en värld för djur? Det finns mänskliga spår men med grumliga ingångar. Överlevnad, men för vem? Har djuren tagit över? Dystopi eller en lek med djur? Surrealismen har ett starkt intresse för det omedvetna, det som finns men som vi inte känner till. Vad finns det för drifter i oss som vi inte känner till, känner vi ens oss själva? Hur skulle vi reagera i vissa omständigheter? We Made It är en lek med inre bilder som jag haft om överlevnad, det förgängliga och livsdriften, men lika fullt dödsdriften som jag tror att vi också har. Det fabliska innehållet är en intressant och lite farlig väg att gå, eftersom det lätt kan bli en kliché. En fastlåsning av tolkningar som finns långt tillbaks i historien, interpretationen är redan klar så att säga. Jag försöker att med olika medel förskjuta detta tillstånd av inlärd läsning. Objekten utgår från verkligheten men är transformerade till en gummivärld dessutom med förskjutna färgskalor. Det är en lek med olika historier som bottnar i en rad disparata frågor. Som vanligt i min värld är våld, humor och stillsam sorg närvarande så också på Galleri 21 och We Made It (lucky bastards).

 

 

Petter Hellsing 3/5 - 26/5
Urban Weft

Jag har länge arbetat med det textilas roll i vår privata sfär och dess berättande egenskaper. Textil som ett material vi omger oss med i hemmet, runt våra kroppar, ett material för kulturell identitet. Det textilas sociala historia och kollektiva minne har länge varit mitt främsta arbetsmaterial. Så trodde jag att det skulle vara också den här gången. Men under arbetet med utställningen har jag upptäckt att den här utställningen handlar om något annat; I arbetet för Galleri 21 startade jag utifrån staden som social konstruktion, som plats för globala drömmar. Och kanske att det är stadens egen struktur som har visat mig in i något annat och öppnat upp för ett abstrakt bildspråk. Något lockar mig i konstruktionen, ornamentiken och bildens egen materialitet - något som ligger bortom berättelsen. Stadens blandning av oförutsedda möjligheter, slump och tillfälligheter leder mig till nya arbetssätt. I mitt arbete med utställningen märker jag hur mina gamla formuleringar blir otillräckliga, språket, bilden och rummet måste omformuleras. Ett rum som öppnar inte sluter och som bär på fler frågor än svar. Mycket välkomna Petter Hellsing

 

intern länk till pressklipp

Mette Hansen 17/8 - 8/9
"Mörkret i kartongerna"

Avlägset nära. Jaget speglar tiden och bär den som förflutit inom sig. När mors vind rensades tog jag hand om kläderna från uppväxten. Tillsammans med dem jag sparat som vuxen blev det säckar, ett material som komprimerats i en annan form. På byrån står mer eller mindre regisserade fotografier i ramar som minner om släktskap och sammanhang. Jag gör ett collage, kanske får jag perspektiv på tillvaron. Det är väl det jag funderar på i skuggan av alla lindar, de som ympats ihop till en organism på Östra kyrkogården i Malmö. Man hör bara vinden och fåglarna, kanske en och annan bil. Jag kör i mittfilen på autobahn när varningslampan börjar lysa. Rusningstrafik. Mina blinkers ignoreras, jag kan varken sakta ner eller svänga av. Sinnesorienteringar beskriver ett liknande dilemma.

 

 

Mikael Ericsson 14/9 - 6/10
MISSION ACCOMPLISHED

MIKAEL ERICSSON 14/9 – 6/10 ”MISSION ACCOMPLISHED” Innanför höljet öppnar sig en ny och egendomlig värld, ett annat kosmos, där ordningen i tillvaron är oordning, tillfälligheter, mystik. Fragment av minnen, berättelser, föremål och bilder griper tag. Ett filmiskt verk. Obönhörlig teknikutveckling som lekfullt rör sig över väggar och golv. Biologiska robotar. Ett samspel mellan olika uttryck. En ensam partikelaccelerator inbjuder till reflektion. Det skulpturala rummet, animationer, måleri, ljud, ljus, skräp och skrot. Noggrant genomtänkt och slutligen improviserat på plats. Mikael Ericsson arbetar med olika former av uttryck och projekt, såsom teckning, skulptur, ljud, film och television. De senaste åren har det hela utvecklat sig till en serie storskaliga ljud- och videoinstallationer som bland annat visats på Malmö Konstmuseum, Eskilstuna Konstmuseum, Vestfossen Kunstlaboratorium, Moderna Museet och Avesta Art. Ett annat konstprojekt är Harp Art Lab som finns i den lilla sömniga byn Harplinge strax norr om Halmstad. Harplinges gamla kvarn från 1895 har genom Mikael Ericsson och Julijana Nemetis omsorg omvandlats till en alternativ konstscen. I somras visades installationer av Leif Holmstrand, Liza Jeannin, Rolf Schuurmans och Johan Svensson. Men kvarnen är mer än detta. Mikael Ericsson har här skapat ett permanent ljudkonstverk - en Kvarnofon. Kvarnvingarna driver två enorma blåsbälgar som i sin tur ger luft till en ombyggd gammal kyrkorgel. Orgeln i sin tur, fungerar som ett självspelande piano med hålkortsrullar. Ericsson har skaffat sig en betydande samling av dessa pianorullar för självspelande pianon. Richard Wagners Tannhäuser har aldrig låtit bättre, nermald till oigenkännlighet, i Kvarnofonen. Mikael Ericsson är också ägare av TRUMTRUM, ett företag som har producerat en talrik mängd konst- och underjordisk underhållning sedan 1994. Då grundade han Für Alle Kollektivet, med Peter Wahlbeck. Deras första skiva: Music für alle var en stor framgång och de kommande åren producerade TRUMTRUM samtliga Für Alle-projekt. Bland annat Bank für alle som finns på SVTPlay / Öppet arkiv.

 

 

Sören Hüttel, Rasmus Danø, Rasmus Lütken (DK) 12/10 - 3/11
Land i Sikte

”Land i sikte” Rasmus Danø, Søren Hüttel og Rasmus Lütken på Galleri 21, Malmö På udstillingen "Land i Sigte" tager kunstnerne fælles udgangspunkt i rejsen og det maritime der rummer et bredt spektrum af begreber som udlængsel og hjemve, afgang og hjemkomst samtidig med det lokale og velkendte versus det fremmede og ukendte. Det er kontraster og modsætninger der peger på en europæisk tradition i både den kulturelle og billedkunstneriske histore. Der lånes, refereres og samples fra alle sider. Den danske rejsekonge, Simon Spies motto "Spies, rejs og vær glad", Henry Hudsons rejse på skibet Discovery, Caspar David Friedrichs romantiske malerier og den danske sømandsfilm ”Martha” bliver nogle af de katalysatorer for udstillingens værker. Dermed åbner det op for nye tanker om forbindelsen mellem sted og rum, sted og kultur og hvilket forhold er der mellem menneske og rum på rejsen. Kunstnernes fælles fascination af havet og det maritime er med til at danne den formelle ramme i udstillingsrummet og de tre kunstnere skaber med ”Land i sikte” en udstilling der kan og skal opleves som et samlet udtryk. I denne kontekst er udgangspunktet 3 større installatoriske og individuelle greb i Galleri 21´s rum, hvor forløbet fra rum til rum ændres markant. Den nysgerrighed der driver den rejsende mod nye mål afspejles i udstillingens diversitet, der spænder fra fotografi og maleri til installation og skulptur. De forskellige praksisser spiller med og mod hinanden i forløbet fra rum til rum, samtidig med at der gives plads til den enkeltes kunstners tydelige aftryk og de forskellige praksisser spiller med og mod hinanden. Danø, Hüttel & Lütken har gennem de senere år arbejdet sammen om fællesudstillinger bl.a. på Møstings Hus, Frederiksberg(dk.), Kunsthal Nord i Ålborg(dk.), Galleri Bie & Vadstrup i København(dk.) Det Danske Kulturinstitut i Edinburgh(U.K.) og Mark Rotko Center, Daugavpils(Lv)

 

 

Ola Nilsson 9/11 - 1/12
space organized by men to be used for a purpose unknown

I den analytiska eller terapeutiska situationen är det en immateriell process som står i centrum. Främlingens betydelse, d v s analytikerns tystnad, beskrivs inom analysen som ett icke-svar. Det är en process där isärtagandet och konstruerandet av undflyende minnen utgör en del av metoderna för att hitta nya sammanhang och förmå nya kopplingar att uppstå. Ambitionen är att tänkandet åter skall sättas i rörelse via en återställning av minnen – inte i en fixerad form med ett tydligt strukturerat narrativ, utan snarare flexibelt och ofärdigt. Samtalet utgör ofta det verktyg varmed man arbetar. I Ola Nilssons utställning på Galleri 21 arbetar han med begrepp som isärtagning, icke-svar, samtal och immaterialitet. Samtliga är begrepp som tangerar det som ter sig okänt och vid närmare studier levererar flera sinsemellan olika svar. På Galleri 21 visas installationer, objekt, ljud- och textverk. Tematiskt rör sig utställningen kring frågor om språk, identitet och kommunikation med dess överbryggande kvalitéer. Ett av verken i utställningen är en fri fortsättning på den artistbook, Kända och Okända Kroppars Utbredning, som hade release på Rönnells antikvariat i Stockholm i våras på förlaget Biondibooks och som finns till försäljning på bl a Malmö Konsthall och multipel.nu. Ola Nilsson har de senaste åren visat sina verk och deltagit i projekt på ett flertal konsthallar och gallerier i Sverige och internationellt, bland annat Konsthall C Hökarängen, Kulturhuset Stockholm, Galleri Koh-i-Noor Köpenhamn, Galleria Huuto Helsingfors, Center of Contemporary Art i Tiblisi samt på ArchitectureZA2012 Biennial Festival i Kapstaden. Detta är Ola Nilssons första separatutställning i Malmö.

 

 

Östra Grevie folkhögskola 6/12 - 31/12
Skyltfönster

I galleriet sju skyltfönster visas konst av elever från Målerilinjen på Östra Grevie folkhögskola. Utställningen se utifrån.