Arkiv - 2016 års utställningar på Galleri 21

 

Galleriet renoveras 1/2 - 2/3
Galleriet renoveras.


 

 

Peter Johansson curator 12/3 - 3/4
"Hemskt roligt"

En utställning kurerad av Peter Johansson Medverkande konstnärer: Daniel Diamant Gunel Kulieva Britta Forestier & Jesper O. T. Andersson Maria Norrman Anders Sunna övrig släkt och vänner

 

 

Ulrika Segerberg 9/4 - 1/5
MONKEY WRENCH

I Ulrika Segerbergs måleri, textila objekt, collage och performanceverk rör sig bilder, former, ord, material och mönster från ett medium till nästa. Hon använder sig ofta av humor för att närma sig teman som rör sig i gränslandet mellan det mycket privata och det politiska. Ulrika bor och arbetar i Berlin

 

 

Maiken Stene (N) 14/5 - 5/6
Skog

SKOG är Maiken Stenes andra utställning på Galleri 21. Stene arbetar med temat perception och hur vår upplevelse av naturen styrs av olika influenser i samhället. SKOG tar sin utgångspunkt i konstnärens personliga upplevelse av landskap, rörelse och perspektiv. I utställningen bygger hon en omslutande måleri-installation vilken ger besökarna möjlighet att hitta sina egna utsiktspunkter inne i ett tredimensionellt abstrakt måleri. Maiken Stene är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och bor och arbetar i Oslo. Hon har tidigare ställt ut på bland annat Oslo Konstförening, Hå Gamle Prestegard, Norrtälje konsthall, Vargåkra Gård, Skissernas Museum och Lunds konsthall. Stene finns representerad på Stavanger Kunstmuseum och hos flera privata samlare.

 

 

Dana Sederowsky 10/9 - 2/10
All this for what

I Dana Sederowskys textinstallationer konfronteras åskådaren med en konst som söker sig till mani och upprepning för att ställa frågor om människans strävan och livets mening. Det till synes först banala påståendet "All this for what" får nya dimensioner i sin upprepning, det vansinniga blir meningsskapande när det multipliceras. Utöver textinstallationen visas även videoperformanceverket Head. 

 

 

Inger Bergström och Marie Holmgren 8/10 - 30/10
Inger Bergström och Marie Holmgren

I Inger Bergströms och Marie Holmgrens bilder och objekt lyfts det vardagliga och igenkännbara fram – samtidigt uppstår en osäkerhet, något har hänt, det bekanta kliver ur sin betydelse.   Inger Bergström är utbildad på Konstfack i Stockholm. Hon arbetar med individuella konstprojekt såväl som i olika sam­arbetsformer och avslutar nu en större konstnärlig gestaltning för Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm. Under åren 2005-2012 innehade Inger Bergström en professur på Konstfack i Stockholm, dessförinnan verkade hon som professor under fyra år på Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. 2013 erhöll hon ett tioårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden.     Marie Holmgren är verksam som konstnär med bas i Göteborg. Efter utbildning vid Konsthögskolan Valand har hennes arbete kontinuerligt visats på gallerier och konsthallar. Hon har utfört ett flertal offentliga ge­staltningsuppdrag för landsting och kommun. Marie Holmgren har en lång yrkeserfa­renhet som projektledare för olika uppdragsgivare såsom exempelvis Statens konstråd. Hon har haft olika uppdrag inom konstnärliga högskolor och är medförfattare till boken Tiden som är för handen – om praktisk konsttillverkning.

 

 

Jenny Berg 19/11 - 11/12

”One day Sinai, The Dog, was smelling really funny. He had found the Dead Roe Deer without a head and a heart and dug it up. Sinai the dog had taken one of its legs off”. Utdrag ur text från ”It's a heartache”, ett kanske evigt pågående textilarbete, som finns på Galleri 21 från den 19 november. Jenny Berg arbetar med önskningar som kan verka orimliga och vad som händer med dem i en konstnärlig process. Jenny Berg är uppväxt i norra Sverige, nu bosatt i Malmö. Hon jobbar med installationer, modeller, handlingar och dokumentation, teckningar, ritningar och text. www.jennyberg.com Foto: Elin Maria Johansson