Arkiv - 2023 års utställningar på Galleri 21

 

Ida Pettersson Preutz 14/1 - 5/2
Dotty Dots Stripy Stripes

Ida Pettersson Preutz's work centres around optical illusions. Swelling vortexes, bouncing pixels, and vibrating lines - her images force the eye to look and look again, the perspective and focal point constantly shifting, disorientation leading to reorientation. She works meticulously, stitching every pixel of fabric into laser-straight rows and then stitching the rows into unique patchwork compositions. Unlike in quilting, the reverse of Pettersson Preutz's pieces are exposed and are just as alluring as the front, with the added dimension of showcasing her craftsmanship. Her Material of choice is often cotton, though polyester, velvet and tulle make an apperance once in a while. All her fabrics are hand-dyed, hand-painted or screen-printed, allowing her to be very specific in the composition of her color palettes: often choosing vibrant neon tones, though more recently exploring the possibilities of the grey scale.

 

 

Birgitta Hallberg, Anne Brodersen 18/2 - 12/3
Væv og Sting

Birgitta Hallberg og Anne Brodersen mødte hinanden i 1969 på Kunsthåndværkerskolens tekstillinje . De har begge mange udstillinger bag sig både i Danmark og i udlandet og er medlemmer af BKF. Birgitta Hallberg kom som gæsteelev fra Konstfackskolan i Stockholm, og blev efter endt uddannelse , her i landet, hvor hun har virket som billedvæver. Hendes inspiration kommer fra barndomsminde og tanker, som hun væver med tråde i mange farver. I de seneste år er hun begyndt at arbejde med grafik (collografi). Anne Brodersen arbejdede i mange år som billedvæver, men gik over til collager med broderi og sting, tryk, maling, håndlavet silkepapir, på håndlavet papir og som det sidste ”hot textiles og Ecoprint.. Hun inspireret af gamle kulturer, hvor hun henter billeder, stemninger, tegn og objekter, til collagerne. Intentionen for dem begge er at føre det tekstile håndværk videre ind i nutiden og give dem et moderne udtryk.

 

 

Peter Land 25/3 - 16/4

ETER LAND (°1966. Aarhus, Denmark.) is one of Denmark’s leading contemporary artists. He makes performances, paintings, drawings, videos, sculptures… all with the same trademark tragi-comedic flair. The ambitions and failures of man as he struggles to find balance and meaning are the recurrent source for absurd situations and compositions. Simultaneously dark and funny, hopeless and light, he never shuns the extreme, and we are confronted with our own ‘all too human’-ness, reminding us of how much we are concerned with our identity and how it is perhaps determined by the failure rather than by the becoming of our ‘selves’. The subconscious and the self are explored by blurring the boundaries between memories and expression, children’s games and nightmares, desperation and the idyllic… The surreal and the grotesque ignite an existential alienation, and we are left unsettled but amused. Land’s works have been featured in numerous exhibitions across Europe, North America, Asia, and Australia, including solo shows at Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen, Denmark; the New Museum, New York, NY; and the Mori Art Museum, Tokyo, Japan. Land represented Denmark at the Venice Biennale in 2005. www.peterland.dk

 

 

Hanna Roloff, Sindre Hustveit 29/4 - 21/5
Hav mot Hud

Hav mot Hud är konstnärsparet Hanna Roloff (f.1985.Växjö) och Sindre Hustveit (1989.Bærum NO) första duoutställning tillsammans. Utställningen visar måleri, relief och skulptur och hämtar inspiration från naturvetenskapen, med en evolutionär utgångspunkt där allt levande på jorden härstammar från vatten och hav, och från en mer lyrisk tolkning, där de ser på havet från en mer fabelaktig synvinkel. Hanna Roloff (f. 1985.Växjö) bor og arbetar i Oslo. Roloff är utbildad vid Kunsthøgskolen i Oslo, avdelning Medium- og materialbasert kunst (2017). Roloffs målerier undersöker samspelet mellan färg, form och materialitet, genom collage- och applikationstekniker. Målerierna har en kontrastrik komposition och bär olika grad av fysiska spår av vatten. Vid sidan av de formella undersökningarna är hennes praxis motiverat av tankar och frågeställningar kring naturen och bruken av dennes resurser. Verken presenteras ofta i en livlig färgskala, som ett slags hopp eller kamouflage inför naturen och människans osäkra framtid. Roloffs senaste soloutställning är The Future belongs to the Sea på Soft Galleri I Oslo (2022). Sindre Hustveit (f. 1989.Bærum NO) bor och arbetar i Oslo. Han har sin utbildning från Trondheim Kunstakademi (2014). Hustveits skulpturer och reliefer har sitt ursprung i leran, och i målerierna använder han bland annat infärgningstekniken vaxbatik. Arbetena kommer från hans intresse för arkeologi, alkemi, och mytologi. Han ser och hittar inspiration i äldre objekt som över tid har blivit förstörda och förlorat sin form och funktion. Från sin research tar han delar och element och historierna runt dessa och använder dessa som utgångspunkt för att skapa sina egna verk och narrativ. Hustveits senaste soloutställning är A sailor’s toothache, VAN ETTEN, Oslo (2020).

 

 

Johan Söderström 19/8 - 10/9
Closed Cirkud

Huvuddelen i utställningen Closed Circuit är verket Jörmangandr och en måleriinstallation eller serie på fem verk med titeln Ouroboros. Båda är gjorda med bitar av bränsleslangar som också är en del av verken. Jörmangandr kan ses som en allegori över den norska statens oljeutvinning genom historien om asaguden Tors fiskefärd med jätten Hymer där han fick Midgårdsormen på kroken och i sin hybris försökte landa den i båten. Ouroboros är den mytiska ormen som äter sin egen svans, en symbol för hur allt hänger samman i en evig cykel av förstörelse och återskapande. Men verken kan också upplevas som ett uttryck för solipsism, där det enda som existerar är den egna upplevelsen. Bilden och den fysiska verkligheten binds samman i ett slutet kretslopp. Söderströms verk befinner sig i skärningspunkten mellan måleri, konceptkonst, keramik och grafik. Han arbetar utifrån idéer men verken är likaväl utförda med materialitet i fokus. Hans material är vanligt byggspackel infällt i ekpaneler som slipas ner till ett grafiskt uttryck. Han använder uteslutande två valörer, vitt och grått. Sprickorna som uppstår när spacklet torkar framhävs påminnande om Kintsugi, den japanska tekniken för att reparera keramik med guldfärgad lack. De blir en metafor för tid. Johan Söderström är utbildad på Kunstakademiet i Trondheim och har en relativt omfattande utställningsverksamhet på både stora och mindre arenaer i Norge och Sverige. Hans arbeten finns i privata och offentliga skandinaviske samlingar, och han har utfört flera offentliga uppdrag. Söderström bor och arbetar i Oslo, där han är representerad av Buer Gallery.

 

 

Lovisa Johansson - Carina Nyberg 22/9 - 15/10
I FRI ÖVERSÄTTNING

Vi närmar oss det närliggande, det till synes obetydliga, lyssnar och söker tolka, hitta rätt ton. Vilka berättelser bärs fram till mig av materialet i min hand? Varifrån kommer det? Hur låter formen? Vad tecknar ljudet? Materialet talar i lager av betydelse och mening. Genom att lyssna knyter jag an och blir infäst i den verklighet vi delar. Genom att göra försöker jag förstå. Från varsin utgångspunkt undersöker vi översättning som metod. I växelspelet mellan idé och material låter vi materialet vara den drivande parten.

 

 

Elisabeth Brenner Remberg 28/10 - 19/11
Textila Nätverk

Associationsrikt, subtilt och underbart taktilt. Textil konst när den är som bäst. Det här var ett material som förr sorterades ut som ”kvinligt”, men det här är konstskapande i samma rätt som skulptur eller vilket material som helst. Det hon gör är en sorts organisk konstruktivism, i grunder är det väldigt geometriskt, samtidigt är det så levande mjukt. Lars Nittwe

 

 

Johannes Nästesjö 25/11 - 26/11
Tre Vyer-

Tre Vyer - En cirkulär utställning där en konstnär och en poet, omedvetna om varandra, blir ombedda att skapa konst baserat på ett kontrabassolo, och där sedan basisten ifråga live skapar ny musik baserat på poesin och konsten. Tre konstnärliga vyer som flätas samman och utvecklas, tillsammans och var och en för sig. Johannes Nästesjö - musik Kyle Ericson (USA) - poesi Páll Sólnes (Island) - konst

 

 

Kiøsterud/Kucharska/Körner&Moreau 9/12 - 31/12
Fönsterutställning dec Galleri 21

Under december månad i år är det konstnärsgruppen Kiøsterud/Kucharska/Körner&Moreau som gör fönsterutställningen på Galleri 21. Utställningen öppnar lördagen den 9:e december. Gruppen består av konstnärerna Jan Marius Kiøsterud, Aleksandra Kucharska, Kristian Körner och Robert Moreau. De har tidigare ställt ut tillsammans, bl a på Höörs konsthall och på Abandoned gallery under Gallerihelgen 2022 i Malmö. Deras enskilda verksamhet spänner över skulptur, teckning, video och installationer. När deras verk ställs ut gemensamt handlar det däremot mer om de olika verkens möten och sammanflätning. Välkommen på öppning med glögg, lördagen den 9:e december kl. 15–17. Fönsterutställningen är öppen alla dagar, dygnet runt fram till den 31:e december 2023.