gå till büro 21:s hemsida


Under 2002/2003 rivstartades Büro 21, en plattform för konstnärliga och publika experiment. Büro 21 är Galleri 21:s underavdelning för live- och intermediakonst. Vi strävar efter en öppen atmosfär runt konsten där publiken känner sig delaktiga och kan involveras med både konst och konstnär. Evenemangen sker företrädelsevis torsdagar en gång i månaden.

För mer information om kommande evenemang och datum, besök vår webbplats eller gå med i vår epost-lista.