Historik & ambition

ritning
karta


Galleri 21 är ett av Malmös äldsta konstnärsdrivna gallerier. Verksamheten startade 1985 i ett gårdshus på Jakob Nilsgatan 21 av några konstnärer och kulturarbetare som tyckte att Malmö behövde ett nytt ställe att sprida kultur och konst från. Galleri 21 har nu spridit kultur i Malmö i 19 år och från att ha varit ett ganska lokalt alternativ utvecklats till ett av de intressantaste gallerierna för nordisk samtidskonst i Skandinavien.

Vår ambition har alltid varit att spegla det nya i konsten och vårt mål är att bli ett begrepp när det gäller nordisk och europeisk samtidskonst. Vi vill att Galleri 21 ska vara en mötesplats och en spjutspets i det kulturella livet där konsten och konstnärerna sätts i centrum. Fokuseringen ska vara att påvisa konsten och konstnärenas betydelse för samhällets utveckling.

Galleri 21 är centralt beläget i Malmö. Utställningslokalen består av fyra rum (120kvm) en halv trappa ner från gatuplanet. Lokalen omges av sju stora fönster som gör lokalen ljus och lättillgänglig. Galleri 21 har sedan flera år tillbaka även ett av de bästa korpfotbollslagen i Malmö.

Förutom konstutställningar har galleriet sedan 1986 haft en föreläsningsserie där vi tar upp aktuella ämnen och presenterar spännande och intressanta föreläsare. Galleriet räknar med cirka 6-8 föreläsningar per år. Andra kulturarrangemang ordnas på Galleri 21 bla teater, musikaftnar och annat.

Är du intresserad av ett samarbete/utställning på Galleri 21 eller om du undrar över något kan du kontakta oss via e-post!